Tip 1 : Hiç işe almamanız gerekenler. Eğer gerçek bir uyumsuzu işe aldıysanız , temel bir yanlış yaptığınız aşikardır. Bunun sebepleri: Özgeçmişi okumamanız, iç güdülerinize güvenmeniz, işin içeriğini bilmemeniz, sunum ve kişiliğe dayanarak işe almanız, ümitsizliğe kapılmanız ya da adayın geçmişini yeterince araştırmamanız olabilir.

Tip 2: İşe aldıklarınız arasında en alt seviyede olanlar. Bu kişilerin temel tecrübeleri, teknik becerileri ve akademik geçmişleri vardır. Ancak temel olarak kişilikleri, ilk izlenim, nezaket ve sunum becerilerine gore değerlendirilmişlerdir. Bu tiple ilgili en büyük sorun bu insanların sıradan işleri yapabilmek için koçluk ve rehberliğe daha çok ihtiyacı olmasıdır. Daha da kötüsü ekipteki diğerlerinin de motivasyonunu bozarlar.

Tip 3: İşe aldıklarınız arasında orta seviyede olanlar. Bu insanlar da temel beceriler ve deneyimlere sahiptir ama bu sefer değerlendirme daha etraflıca yapılmıştır. İşe alım süreci, genel olarak davranışa dayalı daha fazla insanla yapılan mülakatları ve etraflı geçmiş araştırmasını kapsar. Şirketlerin mülakat süreci yanlışlıkları önlemek amacıyla tasarlanmıştır. İstenmeyen sonuçlar ise daha güvenli bir karar olduğu fikrine dayanarak hep aynı tipte insanları işe almaktır. Kişiler, işlerini yapmak için yeterli motivasyona sahip olmayabilir, kültüre uyum konusunda sorunlar yaşanabilir, işe alım uzmanıyla tarz uyuşmazlığı görülebilir ya da gerekli liderlik, takım becerileri olmayabilir.

Tip 4: İşe aldığınız insanlar arasında en üst seviyede yer alanlar. Bunlar işte yıldız çalışanlarınızdır. Tüm zorluklara karşın en iyi sonuçları alan güçlü liderler. Son derece motivedirler, kimsenin istemediği projeleri üstlenir, insanlar ,şirket kültürü ve yöneticilerine tam anlamıyla uyum sağlarlar.

Peki sorun ne? Yıldız çalışanları bulmak. Harrison Assessments şirketin içindeki mevcut yıldız çalışanları bulmak ve işe almak için işe alma ve çalışan bağlılığı süreçlerini tasarlamak için hizmetinizdedir.

Harrison Assessments, sektörün en güvenilir ve doğru ölçme ve değerlendirme araçlarını temin eder. Bu araçlar tüm İnsan Kaynakları sürecinde yöneticilere yardımcı olurken, şirketlerin daha verimli ve etkili olmasını sağlayarak, karlılığın artmasını sağlar. E&EGroup, 2014’te Harrison AssessmentsInternational’ın Türkiye tek distribütörü olmuştur.