Çalışan Bağlılığı; Çalışanın kurumuyla arasında hissettiği ve işinin gerekliliklerini yerine getirmesi için kendisinden beklenenin üzerinde çaba ve katkı sergilemesini sağlayan ‘duygusal bağ’dır.

Çalışan Deneyimi ise; işe alım ve oryantasyon aşamasından kurumdan ayrılmasını da kapsayan tüm ‘Yaşam Döngüsü’ boyunca yaşadığı deneyimler sonucunda çalışanda oluşan kümülatif algı ve duygulardır.

Çalışan deneyimi ve bağlılığı temelde bireysel bazda oluşur. Kurumda yaşanan her bir deneyim sonucunda oluşan duygular, çalışanın kuruma karşı bağlılığını olumlu ya da olumsuz yönde etkilemektedir.

Bağlılık ve Kalıcılığı en çok etkileyen çalışan deneyimleri, temelde üç kategoride incelenebilir:

  1. İş Deneyimi                            : Çalışanın yaptığı işle olan uyumu, özerklik, gelişim, vs.

  2. Sosyal Deneyim                     : Yöneticisi ve arkadaşlarıyla etkileşimi, takım çalışması, vs.

  3. Organizasyonel Deneyim     : Kurum kültürü, yaşam döngüsü deneyimleri, fiziksel ortam, vs. 

Çalışan Deneyimini iyileştirme projelerinde öncelikle çalışanların en çok neye önem verdiğini belirlemek ve iyileştirme çalışmalarını bu doğrultuda önceliklendirmek büyük önem taşımaktadır. Bireysel ya da belirli çalışan grupları (persona’lar) özelinde çalışanların temel beklentilerinin ve bu beklentilerin mevcut durumda karşılanma seviyelerinin doğru bir şekilde öğrenilmesi iyileştirmeye konu olacak deneyimlerin önceliklendirmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Çalışanların yaşadığı olumlu Çalışan Deneyimleri; Çalışan Bağlılığı ve Kalıcılığını pozitif yönde etkilemekte, bu da sonuç olarak daha yüksek müşteri memnuniyeti ile birlikte kurum sonuç ve başarılarını daha üst seviyelere taşımaktadır.