Değişim ve değişimi yönetme ihtiyacı her zaman var olacaktır. Değişim yönetimi, yetenekleri belirlemeyi ve odaklanmanın yanı sıra risk ve fırsatları da görmeyi gerektirir. Her insanın çok yönlü yetenekleri vardır. Yetenek, doğru yönlendirildiği zaman iyi performansla sonuçlanabilir. Bizim işimiz, önce yetenekleri bulmak ardından, bireyleri şirkette başarılı olacağı yönde desteklemektir.

E&E Ölçme ve Değerlendirme Şirketini 2013’te kurdu. Ekibimizin çalışan bağlılığı ve yetenek yönetimi konusunda 21 yıllık deneyimi vardır. Bireyleri analiz etmek, raporlamak ve geri bildirimde bulunmak konusunda uzmanız. Ekibimiz, çeşitli sektörlerde kariyer danışmanlığı, ölçme ve değerlendirme ve koçluk alanında en az 15 yıl deneyimli insan kaynakları danışmanlarından oluşmaktadır.

E&E Group, 2014’te Harrison Assessments International’ın Türkiye ana distribütörü olmuştur.

Harrison Assessments 1990’da kurulmuştur. Şirketin kuruluş amaç ve vizyonu, insan kaynakları ve psikoloji konularında şirketlerin bilgilerini derinleştirerek insan kaynaklarının optimum kullanımına yardımcı olmaktır.

Harrison Assessments, sektörün en güvenilir ve doğru ölçme ve değerlendirme araçlarını temin eder. Bu araçlar tüm İnsan Kaynakları sürecinde yöneticilere yardımcı olurken, şirketlerin daha verimli ve etkili olmasını sağlayarak, karlılığın artmasını sağlar.

Dr. Dan Harrison (Ph.D-Organizasyonel Psikoloji), Harrison Assessments’ın kurucusu, CEO’su ve Harrison Assessments’da kullanılan Paradoks Teknolojisinin yaratıcısıdır. Matematik, Kişilik Teorisi, Danışmanlık Psikolojisi ve Organizasyonel Psikoloji gibi değişik alanlarda yaptığı bilimsel ve uygulamalı çalışmalar, ölçme ve değerlendirme metodolojisine özgün ve çok özel bir katkıda bulunmasını sağlamıştır.

Harrison Assessments System (HAS), online ve iş odaklı bir sistemdir. SmartQuestionnaire™ ile, kişilerin ilgi alanları, çevre ile ilişki eğilimleri ve iş tercihleri kapsamlı olarak analiz edilir. Cevaplaması yalnızca 25 dakika süren anket sonucunda 175 davranış özelliği derinliğine ölçülmekte ve değerlendirilmektedir. Anket birçok dile uyarlanmış durumdadır.