Uzaktan/Hibrit Çalışma, iş dünyasının yeni çalışma şekli haline geldi. Harrison Assessments, Uzaktan Çalışmayı ve Uzaktan Yönetmeyi daha başarılı kılabilmek için ölçümleme yapıyor ve size raporlarınızı sunuyor. Uzaktan Çalışma ile ilgili Verimlilik ve Liderlik raporları hem size, hem ekibinize ayna tutuyor ve daha etkin yöntemler geliştirmenize olanak sağlıyor. Üç yarım günden oluşan eğitimde uzaktan çalışma yetkinliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

 1. ½ Gün: Uzaktan Çalışmada Verimliliği Yönetmek 

Uzaktan çalışmanın ekip bağlılığı üzerinde olumsuz bir etkisi olduğuna şüphe yoktur. Ortak bir yerin sunduğu bağlantı ve kimya, evden çalışma yaklaşımında eksiktir. Aşağıda, uzaktan çalışırken ekip verimliliğini iyileştirmeye yönelik ele alınacak konu başlıkları verilmiştir:

 • Uzaktan çalışma - dün, bugün, yarın - ne öğrendik, ne öğreniyoruz?
 • Özel yaşamın yönetimi – iç motivasyon, zaman/ortam yönetimi ve öz disiplin
 • Astların ve üstlerin yönetimi  
  • Güven ortamının temin edilmesi
  • Çalışma sınırlarının (normların) netleştirilmesi ve sürekliliğin sağlanması
  • Farklılıkların, ihtiyacın doğru analizi ve yönetilmesi
  • Uzaktan iş yaşam/özel yaşam dengesi ve uygulanabilirliği
  • Duygusal refah ve duygusal ihtiyaçlar
  • Performans kriterleri ve izlenebilirliği
 • Diğer paydaşlarla çalışma koşulları
 • Verimliliği yönetirken, yöneticiye ait destekleyici özelliklerin gözden geçirilmesi (HA Rapor eşliğinde)
  • Heyecan ve enerjinin sağlanması
  • Çalışan bağlılığının sağlanması

2.   ½ Gün: Uzaktan Çalışmada İletişimi Yönetmek 

İnsanlar, gruplar ve topluluklar halinde yaşama eğiliminde olan sosyal varlıklardır. Ofisten çalışıldığında, işle ilgili stresi azaltmak için eğlenebilecek veya sosyalleşebilecek imkanlar yaratılabilir.  Dijital ortam ise bir arada olunsa bile aynı etkiye sahip değildir. Uzaktan çalışırken iletişimi yönetmek için konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

 • Sanal iletişimin yönetimi, koşulları netleştirme ve sürdürülebilirlik
  • Ekran kullanımı, masa düzeni, ışık ve görüntünün iletişimi destekleyici şekilde tasarlanması
  • Toplantı yönetimi, etkin katılım sağlama (buz kırıcılar, doğru moderasyon)
  • İletişim trafiğini yönetme - e-posta, telefon ve dijital ortamlar
  • Dahil etme, iletişimde kişilerarası dengeyi sağlama
  • İş birliği ve ortak alınan kararların iletişimi
  • Geri bildirim ve İleri bildirim 
 • Paydaşların yönetimi 
  • Üst yönetim ile temas ihtiyacı
  • Diğer paydaşlarla temas
 • İletişimi yönetirken, yöneticiye ait destekleyici niteliklerin gözden geçirilmesi (HA Rapor eşliğinde)
  • İletişim dilinin doğru tasarlanması
  • Yorgunluk ve stres altında iletişim
  • İş dışı yaşamın iletişimi
 1. ½ Gün: Alınan Kararların Değerlendirilmesi

Uzaktan çalışmanın verimli yönetilmesi ve iletişimin de bunu destekleyebilmesi için alınan kararlar, detaylı hareket planları ile ilgili başlıklar aşağıda yer almaktadır. 

 • Şirket kültürüne ve ihtiyaca uygun temel hareket planları
 • Destekleyici alt hareket planları - enablers
 • Başlangıç için özelleştirilmiş adımlar