Uluslararası Standartlar

Tüm süreç uluslararası standartlar doğrultusunda işlemektedir. Müşteri ilişkileri, metodoloji, garantiler, gizlilik, zamanlama, görüşmeler gibi tüm unsurlar uluslararası normlara uygundur.

Deneyimli Danışmanlarımız insan ve ilişki odaklı olarak mükemmel uyumu bulmak için çalışırlar. Müşterilerimiz ve adaylarımızla ilgili yürüttüğümüz tüm operasyonlarımızda güven ve gizlilik esastır.

Müşterilerimizle en başından itibaren, şirketlerini, değerlerini, hedeflerini, pazarlarını ve kadrosal ihtiyaçlarını anlamak için yakın çalışırız. Amacımız, müşterilerimizin en doğru işe alım kararını alabilmesini sağlamaktır. Adaylarımızın kariyer beklentileri ve perspektifleri konusunda da aynı ölçüde hassasız.


Kanıtlanmış Metodoloji

Yönetici Temini projelerinde tek yetkili olarak çalışılır ve pozisyon mutlaka doldurulur.
Tüm pozisyonlar danışman ve araştırma uzmanından oluşan bir ekip tarafından yürütülür. Her danışman belirli sektörlerde uzmanlaşmıştır
Her pozisyon için aşağıdaki "aktif araştırma" yöntemi uygulanır.

Aşama 1 Ayrıntılı analiz. Pozisyon, işin tanımı, şirket, yönetim ve kültür özellikleri gibi birçok husus ayrıntılı olarak araştırılarak not edilir.
Aşama 2 Strateji saptama. En muhtemel sektör ve şirketler, en uygun araştırma yöntemleri, konuşulacak kişiler ve diğer detaylar incelenerek strateji saptanır.
Aşama 3 Araştırma. İki ila dört hafta arasında araştırma ve ilk mülakatlar yapılmış ve kısa liste hazırlanmış olur. Psikometrik testler ve Değerlendirme Merkezi uygulamaları da bu aşamada yapılır.
Aşama 4 Adayların sunumu. Çoğunlukla üç-beş aday danışman tarafından size sunulur ve bilgi verilir. Görüşmeleriniz organize edilerek adaylarla tanışmanız sağlanır.
Aşama 5 Referans kontrolü. İş teklif edilme aşamasına gelmiş adayların detaylı referans kontrolleri yapılarak rapor verilir.
Aşama 6 İş teklifi. Danışman taraflarla görüşmeler yaparak doğru teklifin doğru zamanda verilmesini sağlar.
Aşama 7 Takip. İşe yerleşen adaylar altı ay boyunca danışman tarafından izlenerek sağlıklı bir beraberlik sağlanır.