Davranışsal yetkinlik, en iyi performansa sahip kişileri ayırt etmeye yarayan bilgi, beceri, tutum ve kişilik özelliklerinin davranış boyutunda ifade edilmesi olarak tanımlanır. Bu yetkinlikler, kurumun ve/veya işin gereksinimlerine göre farklılık gösterir.  Bir kurum iş birliği yaparak başarıya ulaşmayı hedeflerken, diğer bir kurum daha bireysel olarak çalışanlarla başarıya ulaşabilir. Kritik olan, işin/kurumun başarısına hizmet edecek şekilde bu yetkinliklerin belirlenmesi ve sonrasında hızlı ve doğru bir şekilde ölçülmesi ve kolay okunur bir şekilde raporlanmasıdır.

Biz hem yetkinliklerin belirlenmesi aşamasında danışmanlık veriyor, hem de bu yetkinlikleri Harrison Assessment sistemine aktararak hızlı ve doğru bir şekilde ölçülmesini sağlıyoruz. Bir veri platformu olan Harrison Sistemi, kolay okunur raporlar sağlamanın ötesinde, istendiğinde veriler üzerinde analiz yapma imkanı da sağlıyor.

Genel kabul görmüş yetkinliklerle çalışmak zorunda değilsiniz… Kurumunuzun belirlediği, size özel yetkinlikleri sistemsel olarak değerlendirip, ölçebiliriz.

Müşterilerimiz, kendilerine özel geliştirilen bu sistemi

  • Çalışanların kurum kültürüne uygunluklarını belirleme,
  • Şirket içinde ortak bir dil oluşturma,
  • İşe alımda, uygun adayların hızla filtrelenmesi
  • Doğru kişilerin, doğru işe yerleştirilmesi
  • Terfi süreçleri
  • Eğitim ihtiyaç analizi çalışmasına baz teşkil etmesi için kullanmaktadır.