Harrison Assessments Çalışan Bağlılığı ve Kalıcılığı Değerlendirmesi

İşe uyum verileri kullanılarak, çalışan bağlılığı ve kalıcılığı gibi konular hakkında raporlar geliştirilebilir. Çalışan bağlılığını ölçen sekiz kategori, bireyler, gruplar ve şirketin tamamını değerlendirirken kullanılabilir. Çalışanların beklentilerinin temel göstergelerine dayanarak yapılan Çalışan Bağlılığı ve Kalıcılığı Analizi, işlemeye uygun veriler sağlar. Böylece en uygun stratejileri planlayabilir, uyarlayabilir bireysel, grup ve şirket seviyesinde çalışanları motive edebilirsiniz.

Çalışan beklentilerini aşağıdaki başlıklar altında değerlendirebilirsiniz:

  • Kişisel Gelişim
  • Ücret ve yan haklar
  • Yetki kullanma
  • Sosyal ihtiyaçlar
  • Takdir
  • İletişim
  • Kişisel
  • İş Yaşam Dengesi