OUTPLACEMENT (KARİYER DESTEK PROGRAMI)

Outplacement Nedir?

Outplacement, işgücü azaltılması, performans, fabrika kapanışı, yeniden yapılanma, şirket birleşme ve satın alımları gibi değişik nedenlerle işlerinden ayrılmak durumunda kalmış kişilere, kariyerlerinde ulaşmak istedikleri bir sonraki noktaya, en çabuk şekilde ulaşmaları için destek ve yön gösteren bir kariyer danışmanlığı hizmetidir.

Kurumlar işten çıkarmak zorunda kaldıkları çalışanlarına bu hizmeti hem sosyal sorumluluk sahibi bir şirket olarak onlara destek olmak hem de kendi imaj ve iş verimliliklerini korumak için satın alırlar. Bu desteği alan katılımcılar ortalamada %50 daha hızlı iş buluyorlar.

E&E Group, 1996’dan bu yana Outplacement ve Kariyer Destek hizmetlerini pazarın lideri olarak sürdürmektedir. E&E Group deneyimli kariyer danışmanlarıyla birlikte, 50.000’in üzerinde katılımcı, 400’ün üzerinde uluslararası ve kurumsal şirkete danışmanlık hizmeti vermiştir. E&E Group' un sunduğu bu program, kapsamı, yöntemi ve referanslarıyla Türkiye'de ilk ve tektir. Outplacement uluslararası standartları uygulanır.
Program, en üst düzey yöneticiden mavi yakalı personele kadar her düzeyde kişiye verilebilir. Yönetici düzeyine bireysel olarak yönetici altı personele de gruplar halinde verilir. Program süreleri kurumların bütçe ve ihtiyaçlarına göre değişebilir.

Programın içeriği, iş arama, iş kurma ya da emekli olma amaçlarına uygun olarak değişmektedir.

Programlar yüz yüze ve online olarak verilebilmektedir.


Standartlar30 yıldır tüm danışmanlık ve koçluklarımız uluslararası outplacement ve koçluk standartlarında sunulmaktadır. Her adayımızla yakından ilgilenip yeni kariyerlerine biran önce ulaşmalarına yardımcı oluyoruz.

 

Metodoloji

E&E Metodolojisi yoğun yüz yüze danışman desteği ve teknolojiye dayanmaktadır. Outplacement programının içeriği ana hatlarıyla dört bölümde özetlenebilir:

 

Duyguları Yönetme

Kendini Tanıma / Değerlendirme (deneyimler, başarı öyküleri, kişilik testleri vb)
Hazırlık (CV, Mülakat, Referanslar)


İş Arama Faaliyetleri ve Desteği:

Her katılımcıya kapsamlı bir program çalışma klasörü verilir. Bireysel programlarda

8-35 saat danışman desteği ile ofis, sanal ofis ve pazarlama desteği de sağlanır. Sanal ofis ve kariyer portalında 50’in üzerinde iş arama sitesi linki vardır. Bu metodolojiyi uygulayan katılımcılar ortalamada %50 daha hızlı iş bulmaktalar.