Değişim Fırsatlar Getirir

Çalışanlar için Değişim Yönetimi Programı çalışanların verimliliği ve bağlılığını korumak ve değişim süreçlerinde destek olmak için verilir; şirketin yeniden daha ileri gitmesini hedefler.

Çalışanlar için Değişim Yönetimi programı bireylerin değişimle birlikte gelen risk ve fırsatları fark etmelerine yardımcı olur. Çalışanların geleceğe odaklanarak yeni pozisyonlarına uyum sağlamalarına yardımcı olur.

Bir günlük hızlı ve interaktif bir öğrenme deneyimi olarak tasarlanan eğitimde, katılımcılar:

  • Değişimin bireyler ve şirketler üzerindeki genel etkilerini öğrenecek
  • Şirketleri değişirken, kişisel güçlü yönlerini ve üstesinden gelmeleri gereken durumları fark edecek
  • İletişim tarzları ve stres yönetimini öğrenecek
  • Kendi değişim süreçlerini sahiplenecek