2002’de başlatmış olduğumuz IK Trendleri toplantılarını kuruluşumuzun 25. yılında üst düzey katılımla yeniden gerçekleştiriyoruz.

İK çalışmalarına uzun yıllar emeği geçmiş İK yöneticilerinin deneyim ve görüşlerini, değişen iş yapmak modelleri ve güncel gelişmeleri temel alarak paylaşacağı interaktif toplantılardan ilkini 9 Mayıs 2017 tarihinde Divan İstanbul City’de düzenliyoruz.

Panel’de tartışılacak konu başlıkları şöyle:

“Sağlıklı Küçülme ve Outplacement” – Uygulama Örnekleri

  • İşten çıkarmalarda kurum ve kişiler açısından dikkat edilecek konular
  • Yapılması ve yapılmaması gerekenler
  • Uygulamadaki zorluklar
  • İşten çıkarma işlemini gerçekleştirecek yöneticiler açısından süreci planlamanın önemi
  • Outplacement nedir?
  • Outplacement’ın kişiye ve kuruma faydaları