Harrison Assessments – Örnek Raporlar

Harrison Assessments , alanındaki en detaylı ve bilgilendirici raporları sunmaktadır. Raporlarımız her bireye ve her pozisyona özel oluşturulur. Raporlar PDF formatındadır ve okunabilmesi için Adobe Acrobat Reader programına ihtiyaç duymaktadır. Buradan Adobe Acrobat programını indirebilirsiniz download Adobe Acrobat. Aşağıdaki bağlantılara tıklayarak raporları indiriniz.

İŞE ALIM RAPORLARI

İş Başarı Analizi

Bir kişiyi bir işin tüm davranışsal gereklilikleri karşısına alarak, kişinin bu işe yönelik her özellik için taşımakta olduğu potansiyeli, olumlu ve olumsuz etkileri değerlendirir.

Adayı Cezbetmek

İşe alımdan sorumlu kişiye adayın iş teklifini kabul etmesi yönünde ikna edici, gerekli anahtar bilgileri sağlar.

Uygun Mülakat Rehberi

İşe alımdan sorumlu kişiye gerekliliğe dayalı olan anahtar soruları ve işe uygunluğa dayalı davranışsal soruları sağlar. Bu sorular, adayın özelliklerinin etkili bir şekilde değerlendirilmesini ve mülakata dayalı bir puanlama yapılmasını sağlar.

İşe Alım Paketi 

Bir işe alım projesi yürütüldüğü zaman, işe alım raporları bir paket olarak değerlendirilebilir. Raporlar teknik uygunluk, davranışsal uygunluk ve mülakat faktörleri ile bir bütün olarak değerlendirilebilir. Bu paket, “İş Başarı Analizi”, “Mülakat Rehberi” ve “Adayı Cezbetmek” raporlarını içerir.

Bağlılık ve Kalıcılık Analizi

Çalışan beklentileri ile ilgili organizasyonel davranışı analiz eder. Bu rapor, çalışan bağlılığına yönelik öngörüleri, performans artışını ve geliştirilebilecek iş sonuçlarına yönelik bilgileri sunar.

GELİŞİM RAPORLARI

Pozisyona Yönelik Gelişim

Bir kişiye özel olarak seçilen bir işe yönelik performansın geliştirilmesinde en öncelikli olan iki özelliğe yönelik gelişim planı sunar.

Yönetme, Geliştirme ve Kalıcılık Sağlama

Yöneticilerin kendilerine bağlı çalışanların güçlü yönlerinden nasıl yararlanacakları,  zorlandıkları konuları anlayacakları ve çalışanlarının karşılaştıkları problemleri nasıl önleyebileceklerine yönelik bilgi sağlar.

İş Başarı Analizi

Bir kişiyi bir işin tüm davranışsal gereklilikleri karşısına alarak, kişinin bu işe yönelik her özellik için taşımakta olduğu potansiyeli, olumlu ve olumsuz etkileri değerlendirir.

Ana Grafik ve Açıklamaları

En önemli özellikleri tek sayfada göstererek, özelliklerin birbiriyle ilişkisini etkin olarak analiz etmeyi sağlayan, özellik ilişkilerinin bütünsel görüntüsüdür. Yorumlamak için uzmanlık eğitimi gerekmektedir. (tercihen iş ile ilgili özellikleri gösterir)

Paradoks Grafiği ve Açıklamalar

12 temel paradoks içindeki ikili özelliklerin arasındaki dinamik ilişkiyi gösterir. Paradoksal davranışların analizini sağlar. (tercihen iş ile ilgili özellikleri gösterir)

Özet ve Anahtar Kelimeler

Bir kişinin özelliklerine ve uygunluk konularına bağlı olan bütünsel görüntüyü özet olarak ve anahtar kelimeler ile sunar.

Özellikler ve Tanımlar

Tüm özellikleri ve özellik tanımlarını anketi dolduranın her kategorideki öncelikli puanına göre sıralayarak gösterir. En yüksek puandan başlayarak listeler. (tercihen iş ile ilgili özellikleri gösterir)

Bağlılık ve Kalıcılık Analizi

Çalışan beklentileri ile ilgili organizasyonel davranışı analiz eder. Bu rapor, çalışan bağlılığına yönelik öngörüleri, performans artışını ve geliştirilebilecek iş sonuçlarına yönelik bilgileri sunar.

EKİP RAPORLARI

Grup Tarama Raporu

Bir grup çalışana veya adaya yönelik değerlendirme puanlarını ya da performans puanlarını sıralayarak gösterir. Bu rapor, özellik puanları ve iş performansı puanları arasındaki ilişkiyi derinlemesine analiz etmek için kullanılabilir.

Ekip Ana Grafik 

Tek bir sayfada en önemli özellikleri göstererek, farklı ekip üyelerinin özellikleri arasındaki ilişkiyi etkin analiz edebilme imkanı tanır.

Ekip Paradoks Grafiği

Bir ekibin üyelerinin özelliklerinin paradoksal ilişkisine yönelik grafiksel bilgi sunar.

Özellikler Raporu

Tasarlanmış bir grup çalışanın özelliklerine yönelik bilgileri biçimlendirerek kolay bir analiz yapılmasına olanak verir. Bu rapor özellikle özelliklere yönelik puanlarla iş performansı arasındaki ilişkiyi analiz etmek için tasarlanmıştır. Yüksek performans gösterenleri, ortalama performans gösterenleri ve düşük performans gösterenlerin ortalama puanlarını sunarken aynı zamanda her bir özellik için her bir çalışanın puanını da sunar. Performans değerlendirmesi veya işin başarısıyla ilgili etkenleri araştırmak için kullanılır.

Takım Bağlılık ve Kalıcılık Analizi

Çalışan beklentileri ile ilgili organizasyonel davranışı analiz eder. Bu rapor bir grup çalışanın bağlılığına yönelik öngörüleri, performans artışını ve geliştirilebilecek iş sonuçlarına yönelik bilgileri sunar.

KARİYER RAPORLARI

Kariyer Memnuniyet Analizi

Kariyer tercihlerini, işlere duyulan ilgiyi, iş tatminine yönelik ilgileri ve en başarılı olunacak işleri seçilen kariyer ile kıyaslar.

Kariyer Gelişimi

Kariyerini daha tatmin edici bir kariyer noktasına geliştirmek isteyen kişilerin severek yaptıkları işleri, ilgi alanlarını, uygun çalışma ortamlarını, kişilerarası iletişim becerilerini, motivasyonlarını, karar alma eğilimlerini ve liderlikle ilgili karakterlerini anlamak için rehberlik sağlar.

Kariyer Seçenekleri

Bir kariyer listesi vererek, kişinin verilen listedeki her bir kariyerde nasıl çalışacağını belirtir. Kariyerler, keyif alma derecesine göre sıralanır.

En Güçlü Yönleriniz

En güçlü yönleri gösterir. Tanımlanan bazı güçlü özellikler, paradoksal olarak ikilidirler. İki güçlü yön karşıt ya da zıt olarak görünür ancak, aslında bu zıt görünen yönler tamamlayıcı ve sinerji yaratırlar.

Harrison Assessments’ın İnsan Kaynakları ihtiyaçlarınıza ve size nasıl yardımcı olabileceği konusunda daha fazla bilgi vermemiz için bizimle iletişime geçin