E&E Group kurulduğu 1992 yılından bu yana Yönetici Temini (ExecutiveSearch) yapmaktadır. Üst ve Orta Düzey Yönetici Temini yanısıra, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Geçici Yönetici Araştırmaları faaliyetlerimiz içinde önemli bir yer tutar. E&E Group bugüne dek 400’den fazla uluslararası ve büyük yerli kuruluşa 4,000’den fazla Yönetici Yerleştirme (ExecutiveSearch) projesi gerçekleştirmiştir.  E&E Group, 2005 yılından itibaren yönetici araştırma/temini/yerleştirme faaliyetlerini İşkur’dan sertifikalı E&E İstihdam Hizmetleri Ltd. İle sürdürmektedir (izin no:21).

Uluslararası Standartlar

Tüm süreç uluslararası standartlar doğrultusunda işlemektedir. Müşteri ilişkileri, metodoloji, garantiler, gizlilik, zamanlama, görüşmeler gibi tüm unsurlar uluslararası normlara uygundur.

DeneyimliDanışmanlarımızinsan ve ilişkiodaklıolarakmükemmeluyumubulmakiçinçalışırlar.Müşterilerimiz ve adaylarımızlailgiliyürüttüğümüztümoperasyonlarımızdagüven ve gizlilikesastır.
Müşterilerimizle en başından itibaren, şirketlerini, değerlerini, hedeflerini, pazarlarını ve kadrosal ihtiyaçlarını anlamak için yakın çalışırız. Amacımız, müşterilerimizin en doğru işe alım kararını alabilmesini sağlamaktır. Adaylarımızın kariyer beklentileri ve perspektifleri konusunda da aynı ölçüde hassasız.

Kanıtlanmış Metodoloji

Yönetici Temini projelerinde tek yetkili olarak çalışılır ve pozisyon mutlaka doldurulur.

Tüm pozisyonlar danışman ve araştırma uzmanından oluşan bir ekip tarafından yürütülür. Her danışman belirli sektörlerde uzmanlaşmıştır

Her pozisyon için aşağıdaki “aktif araştırma” yöntemi uygulanır.

Aşama 1 Ayrıntılı analiz. Pozisyon, işin tanımı, şirket, yönetim ve kültür özellikleri gibi birçok husus ayrıntılı olarak araştırılarak not edilir.

Aşama 2 Strateji saptama. En muhtemel sektör ve şirketler, en uygun araştırma yöntemleri, konuşulacak kişiler ve diğer detaylar incelenerek strateji saptanır.

Aşama 3 Araştırma. Dört ila altı hafta arasında araştırma ve ilk mülakatlar yapılmış ve kısa liste hazırlanmış olur.Psikometrik testler ve Değerlendirme Merkezi uygulamaları da bu aşamada yapılır.

Aşama 4 Adayların sunumu. Çoğunlukla üç-beş aday danışman tarafından size sunulur ve bilgi verilir. Görüşmeleriniz organize edilerek adaylarla tanışmanız sağlanır.

Aşama 5 Referans kontrolü. İş teklif edilme aşamasına gelmiş adayların detaylı referans kontrolleri yapılarak rapor verilir.

Aşama 6 İş teklifi. Danışman taraflarla görüşmeler yaparak doğru teklifin doğru zamanda verilmesini sağlar.

Aşama 7 Takip. İşe yerleşen adaylar altı ay boyunca danışman tarafından izlenerek sağlıklı bir beraberlik sağlanır.