Daha Güçlü Liderler İçin

 E&E Group’un orta düzey yönetici koçluğuna yaklaşımı hem bireysel hem de stratejiktir. Koçlarımız liderlerin gelişim öncelikleri, hedefleri ve stratejilerini dikkate alırken aynı zamanda onların kuruma katkısının artmasını hedeflerler.

Kurumlar yönetici koçlarımızla, yüksek potansiyelli çalışanlarının performans gelişimlerini desteklemek için çalışırlar. Amaç koçluk hizmeti alan kişilerin kendilerini ve bulundukları ortamları daha iyi anlamaları ve yönetmeleridir. Bu amaçla çeşitli değerlendirmeler ve testler de yapılır. Koçlarımız yöneticilere, anlamlı birer kişisel gelişim planı yaratılması ve ölçülebilir hedefler konulması için destek olurlar.

  • Kişiler arası ilişkiler alanındaki becerilerin geliştirilmesi
  • Kişinin kendisine dayattığı kısıtlamaları aşmasını sağlamak
  • Kurumsal amaçlarla uyumlu hale getirmek
  • Geri bildirimleri gelişim yönünde kabul etmeyi sağlamak
  • Karar verme becerilerini geliştirmek
  • Esnek yönetim tarzı geliştirmek
  • Verimli stratejiler ortaya koymak
  • Yetenek havuzu oluşturmak ve çalışan bağlılığını sağlamak
  • Öncelikleri oluşturmak ve olağanüstü performans değerlendirmeleri almak