Outplacement nedir?

Outplacement, iş gücü azaltılması, performans, fabrika kapanışı, yeniden yapılanma,

Şirket birleşme ve satınalımları gibi değişik nedenlerle işlerinden ayrılmak durumunda kalmış kişilere, kariyerlerinde ulaşmak istedikleri bir sonraki noktaya, en çabuk ve kolay şekilde ulaşmaları için destek veren ve yön gösteren bir kariyer danışmanlığı hizmetidir.

Kurumlar işten çıkarmak zorunda kaldıkları çalışanlarına bu hizmeti hem sosyal sorumluluk sahibi bir şirket olarak onlara destek olmak hem de kendi imaj ve iş verimliliklerini korumak için satın alırlar.

E&E Group, 1996’dan bu yana Outplacement ve Kariyer Destek hizmetlerini (LHH/DBM) Lee Hecht Harrison’ın tek yetkili temsilcisi ve pazarın lideri olarak sürdürmektedir. E&E Group deneyimli kariyer danışmanlarıyla birlikte, 20.000’in üzerinde katılımcı, 300’ün üzerinde uluslararası ve kurumsal şirkete danışmanlık hizmeti vermiştir. E&E Group’ un sunduğu bu program, kapsamı, yöntemi ve referanslarıyla Türkiye’de ilk ve tektir. Outplacement uluslararası standartları uygulanır.

Lee Hecht Harrison 64 ülkede 385 ofisiyle kariyer danışmanlığı sektöründe dünya lideridir. Adecco Group’a bağlı olan Lee Hecht Harrison, bir profesyonelin çalışma hayatı süresince geçeceği tüm süreçlerle ilgili farklı hizmetler sunmaktadır. Bu hizmetler, bireyin yeni pozisyonuna başlamasından, kariyeri ve liderlik gelişimi, bağlılık&kalıcığı, yeniden yapılanmadan kariyer dönüşümüne ve Outplacement’a kadar uzanmaktadır.

Program, en üst düzey yöneticiden mavi yakalı personele kadar her düzeyde kişiye verilebilir. Yönetici düzeyine bireysel olarak yönetici altı personele de gruplar halinde verilir. Program süreleri kurumların bütçe ve ihtiyaçlarına göre değişebilir.
Outplacement programının içeriği ana hatlarıyla dört bölümde özetlenebilir:

Duygularla Başetme
Kendini Tanıma / Değerlendirme:
Hazırlık
İş Arama Faaliyetleri ve Desteği: