İşe Uygunluk ve Uyum Değerlendirmesi

Harrison Assessments işe alım testlerinde, değerlendirme araç ve metodolojilerindeileri teknoloji uygulamaktadır. İşe alım testlerimiz şirketlerde yetenek temini sürecini basitleştirmekve geliştirmeler için kullanılır. Şirket içindeki yeteneklerin gelişimlerini destekleyerek mevcut çalışanlardan en iyi sonuçların alınmasını sağlar. İşe alım test seçenekleri İş Başarı Formülü (JobSuccess Formula) ile entegre edilebilir, her iş için kapsamlı ve sistematik bir test geliştirilebilir.

Uygunluk (nitelik) değerlendirmesi:İhtiyaca göre düzenlenebilen test, başvuranların durumunu ideal ve minimum iş gereksinimlerine göre karşılaştırır. Mesleki tecrübe, beceriler ve eğitimler dahil olmak üzere nitelikleri ölçer. Kişinin işe uygunluğu ve doğruluğu, faktörlerin ölçülüp puanlanmasıyla belirlenir.

Adayların yalnızca beş dakikasını alacak bu test, online bir ön değerlendirme amacıyla ya da daha ileri aşamalarda mülakat sürecinde ve referans kontrolü yapılırken kullanılabilir. Bir çok özelliğin birlikte değerlendirilmesine olanak verir.

Harrison İşe Uyum Değerlendirilmesi(JobSuitabilityAssessment):

Bu kapsamlı ve belirli bir işe özgü işe alım testi, tutum ve tavırlar, motivasyon, iş değerleri, bağlılık faktörleri, insan ilişkileri ve işte kalıcılık gibi unsurları içermektedir. 20 yıllık araştırmalara dayalı olan değerlendirme formülleri, işin gereksinimlerine göre de uyarlanabilir. İşe alımın yanısıra performansın, çalışan bağlılığı ve kalıcılığınınve iş tatmininin geliştirilmesi için de kullanılabilir. İhtiyaçlara göre uyarlanabilen bu test, davranışsal yetkinliklerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için de çok değerli bir araçtır