Yöneticilerin Grup Olarak Değerlendirilmesi

Değerlendirme merkezi (Assessment Center) Nedir?

Hem doğru yetenekleri seçmek hem de bünyenizdeki yetenekleri doğru yönlendirmek için gerçekleştirilen bir insan kaynakları değerlendirme hizmetidir

Değerlendirme merkezlerininin konsepti çoklu adaylar, çoklu egzersizler ve çoklu gözlemciler olarak özetlenebilir. Bu merkezleri işe alım ya da kariyer gelişimi gibi farklı kariyer kararları için kullanabilirsiniz.

Değerlendirme Merkezleri tüm seviyedeki yöneticiler ve uzmanlar için tasarlanabilir.

Şirketin İnsan Kaynakları ile birlikte işbirliği içinde, uygun yeterlilikleri ve özel değerlendirme çözümleri tasarlar ve müşterimizin özgün ihtiyaçlarına yanıt vermek için çalışırız.

Neden E&E Group Değerlendirme Merkezi?

Değerlendirme Merkezi (Assessment Center), Kurumların gelişim ve değişim süreçlerinde ihtiyaç duydukları bir uygulamadır; kritik başarı faktörlerini yaratmanın ilk ve etkin bir kilometre taşıdır. İnsan kaynağınızın yetkinliklerini ve gelişim alanlarını anlamak, kurumunuzu başarıya taşıyacak hedefleri ve başarıyı engelleyecek nedenleri anlamaktır.  Yanlış bir değerlendirmenin sonucu, hem finansal sonuçları, hem de çalışan  bağlılığını  olumsuz etkiler. Doğru bir değerlendirme ile ,  kurumun verimliliği artış gösterirken bu değer, paralel olarak çalışan bağlılığına da yansımaktadır.

Değerlendirme Merkezi, üst düzey yönetici seviyesinde bire bir uygulanmakla birlikte, orta ve başlangıç seviyelerinde genellikle, birden çok uygulama ve birden çok kişi ve birden çok değerlendiricinin bir arada aynı zamanda buluştuğu, planlı bir günlük takvim üzerinde süreçlendirilen bir çalışmadır. Bu çalışmada bir günde bir çok kişiyi değerlendirmek ve değerlendirme sonucunda kurumun yetkinlik değerlerine göre uyumluluğunu analiz etmek mümkündür. Daha büyük sayıdaki değerlendirme projeleri ayrı tasarı ve planlama gerektirir.

Değerlendirme merkezi çalışmalarıyla organizasyonların her seviyedeki çalışanlarına yönelik yetkinlik analizi ve yetkinliklere dayalı değerlendirme projelerini hayata geçirerek gerçekleştirdiğimiz analiz, raporlama ve geribildirim ile müşterilerimize çalışanları ile ilgili gelişim haritalarını sunuyoruz

Bu yapı içinde aşağıda görülen alıştırmalar yer almaktadır:

  • Vaka Analizi
  • Sunum
  • Yeterlilik bazlı mülakat
  • Rol canlandırma
  • Inbox egzersizi
  • Örnek vakalar