Doğru Yöneticiyi Bulmak ve Geliştirmek için Çözümler

Yöneticilere yönelik ölçme ve değerlendirme, liderleri değerlendirmek, seçmek ve geliştirmek için kullanılır. Şirketinizdeki temel pozisyonlar için yönetici seçiminde kullanılabilir. Bireysel potansiyeli ölçmenin yanı sıra, bireysel özgün ve kuvvetli yönlerin derinlemesine anlaşılmasını sağlayarak gelişim fırsatlarını belirler.
Şirketler işe alım, terfi ve gelişim gibi kritik kararlarını çoğu zaman eksik, yetersiz ve güvenilmez bilgilere dayanarak verirler.Bizim değerlendirme yaklaşımımız ise; şirketlerin kilit noktalarındaki oyuncularının güçlü ve zayıf yönleri hakkında güvenilir ve objektif bilgiler sağlayarak, doğru liderlik kararları vermesine yardımcı olur. Kişilerin geçmiş performansları elbette gerekli bir veridir, ancak potansiyelin de değerlendirilmesi gerekir. Potansiyeli değerlendirmeden yalnızca geçmiş performans değerlendirilmesi bireyler hakkında karar vermek için yeterli değildir.
Kişilik ve liderlik özelliklerini, motivasyon, performans, liderlik tarzı, değerler, iletişim tarzı ve kişilik paradokslarını ölçmek için kapsamlı online ve canlı değerlendirmeler kullanırız. Bu değerlendirmeler, deneyimli bir kariyer danışmanı tarafından kişisel geri bildirimler ve mülakatlarla izlenir. Müşterilerimize, yazılı ve sözlü kapsamlı değerlendirme raporunu iletiriz.
Bireysel Yönetici Ölçme ve Değerlendirme şu alanlarda kullanılır:
• Yönetici Temini
• Yönetici Yedekleme Planlaması ve Gelişimi
• Kariyer Geçişleri ve Takım Oluşturma
• Şirket Birleşme ve Satınalımları
• Stratejik Değişimler ve Yeniden Yapılanma
• Deneyimli Yönetici Takım Verimliliği