Değişim ve değişimi yönetme ihtiyacı her zaman varolacaktır.Değişim yönetimi, yetenekleri belirlemeyi ve odaklanmanın yanı sıra risk ve fırsatları da görmeyi gerektirir. Her insanın çok yönlü yetenekleri vardır. Yetenek, doğru yönlendirildiği zaman iyi performansla sonuçlanabilir. Bizim işimiz, önce yetenekleri bulmak ardından, bireyleri şirkette başarılı olacağı yönde desteklemektir.

E&EÖlçme ve Değerlendirme Şirketini 2013’te kurdu. Ekibimizin çalışan bağlılığı ve yetenek yönetimi konusunda 21 yıllık deneyimi vardır. Bireyleri analiz etmek, raporlamak ve geri bildirimde bulunmak konusunda uzmanız. Ekibimiz, çeşitli sektörlerde kariyer danışmanlığı, ölçme ve değerlendirme ve koçluk alanında en az 15 yıl deneyimli insan kaynakları danışmanlarından oluşmaktadır.

E&EGroup, 2014’te Harrison AssessmentsInternational’ın Türkiye tek distribütörü olmuştur.

Harrison Assessments 1990’da kurulmuştur. Şirketin kuruluş amaç ve vizyonu, insan kaynakları ve psikoloji konularında şirketlerin bilgilerini derinleştirerek insan kaynaklarının optimum kullanımına yardımcı olmaktır.

Harrison Assessments, sektörün en güvenilir ve doğru ölçme ve değerlendirme araçlarını temin eder. Bu araçlar tüm İnsan Kaynakları sürecinde yöneticilere yardımcı olurken, şirketlerin daha verimli ve etkili olmasını sağlayarak, karlılığın artmasını sağlar.

Dr. Dan Harrison (Ph.D-Organizasyonel Psikoloji), Harrison Assessments’ın kurucusu, CEO’su ve Harrison Assessments’da kullanılan Paradoks Teknolojisinin yaratıcısıdır. Matematik, Kişilik Teorisi, Danışmanlık Psikolojisi ve Organizasyonel Psikoloji gibi değişik alanlarda yaptığı bilimsel ve uygulamalı çalışmalar, ölçme ve değerlendirme metodolojisine özgün ve çok özel bir katkıda bulunmasını sağlamıştır.

Harrison AssessmentsSystem (HAS), online veiş odaklı bir araçtır. SmartQuestionnaire™ ile, kişilerin ilgi alanları, çevre ile ilişki eğilimleri ve iş tercihleri kapsamlı olarak analiz edilir. Cevaplaması yalnızca 30 dakika süren anket sonucunda 175 davranış özelliği ölçülmekte ve değerlendirilmektedir. Anket bir çokdile uyarlanmış durumdadır.

Harrison AssessmentsRecruitment Solutions sistemi, işe alım prosesinde diğer yetenek temini araçlarına oranla üç kattan daha fazla başarı sağlayabilmektedir. İşe alım sürecini, ön-eleme ve adayların nitelikleri, davranışsal yeterlilik ve bağlılık seviyelerine göre sıralayarak %80 oranında kısaltır.

Talent Readiness System sayesinde, bireylere kariyer planlama sistemi sağlayarak, kişilerin yapabilecekleri işleri sıralamasını sağlar. İnsan Kaynakları Yönetimi, güncel yetenek havuzundan, yüksek potansiyelleri kişilere, nitelikleri ve davranışsal yetkinliklerini sıralayarak erişebilir ve seçebilir.

Talent Development Solutions ile Yetenek Geliştirme Çözümleri yöneticilerin çalışan bağlılığını kurmasını sağlar.

Temel HAS raporları:

  • Özet ve Anahtar Kelimeler
  • Özellikler ve Tanımlar
  • Paradoks Grafiği
  • İşte Başarı Analizi
  • Pozisyon için Gelişim Alanları
  • Özellikleri Geliştirme
  • Nasıl Yönetilir ve Cezbedilir
  • Çalışan Bağlılığı ve Kalıcılığını Sağlama.
  • Kariyer Seçenekleri
  • Kariyer Haz Analizi