Kariyerine Sahip Çık

 Yöneticiler ve uzmanlar için iki günlük bir eğitimdir. Günümüzün fazlasıyla rekabetçi ve hızlı değişen iş dünyasında, koşullar ne olursa olsun, insanların kariyerleri konusunda bir vizyonu olmalı ve bu yönde çaba göstermeleri gerekmektedir. Bireylerin daha proaktif ve özgüvenli oldukları zaman kariyerlerinin geleceği üzerinde daha çok kontrol sahibi oldukları bir gerçektir.

E&E Group’un özel kişisel farkındalık eğitimleri, şirketlerine bağlı, proaktif ve kendine güvenen, değişen kariyer koşullarına uyum sağlayabilen ve kaderlerini kontrol edebilen yöneticiler yetiştirilmesine yardımcı olmaktadır. Bu eğitim süresince katılımcılar;

  • Kariyerleri ve hayata karşı bütünsel bir yaklaşım geliştirmeyi
  • Kendine güvenmenin, proaktif olmanın ve stratejik düşünmenin kariyerle olan bağlantısını anlamayı
  • Önemli kişisel ve kariyer dönüşüm ve değişimlerine odaklanmayı
  • Temel değerler, başarılar, yetenekler, kişisel faktörler, iletişim tarzları ve bağlılık faktörlerini sistematik bir şekilde değerlendirmeyi.
  • Kariyer seçeneklerini değerlendirip, anlamlı kariyer hedef ve amaçlarını, stratejik eylem planlarını geliştirmeyi.

Öğrenecekler.