Harrison’ın Özgün Çözümü

Bu çözüm, bireysel yetkinlikler ve motivasyon faktörleri ile işverenin ihtiyaçlarını buluşturan performans ve bağlılık unsurlarını belirler.

 • Bağlılığı ölçen sekiz kategori
 • Bireysel, grup ve şirket seviyesinde değerlendirme
 • Kapsamlı sonuç ve çözüm raporu
 • Beklenti analizi.
Bağlılık Stratejilerinin Çalışan Beklentileriyle Uyumlanması

Bağlılık Kültürü Yaratmak

Harrison Assessment’ın Bağlılık ve Kalıcılık Analizi size işlenebilir veri sağlar. Çalışan beklentilerinden kaynaklanan temel göstergeler birey, departman ya da kurum bazında stratejiler geliştirilmesini mümkün kılar.

Çalışan beklentilerini Harrison’ın özgün teknolojisini kullanarak aşağıda sıralanan temel boyutlara göre değerlendirebilirsiniz.

 • Kişisel Gelişim
 • Ücret ve yan haklar
 • Yetki kullanma
 • Sosyal ihtiyaçlar
 • Takdir
 • İletişim
 • Kişisel
 • İş / Yaşam Dengesi