balance

DENGEYİ KORUMA

Değişim günümüzde şirket yaşamının vazgeçilmez bir parçasıdır. Hızlı yeniden yapılanmalara, yeni pozisyonlara, transferlere ve işten çıkarmalara yol açan büyük değişimler bugünün çalışanlarının oldukça sık yaşadıkları deneyimlerdir. Şirket çalışanları için bu durumlar bir değişiklikten ya da yeniden yapılanmadan ibaret değildir, kişiler ve şirket arasındaki ilişkilerin temelden değişimi anlamına gelmektedir.
Günümüz çalışanları, belirsizlikle karşı karşıya kalsalar bile, duygusal dengelerini ve verimliliklerini koruyabilmek için değişimlere verdikleri tepkileri iyi kontrol etmelidirler.
Tüm iş bulma süresince, pozitif ve aktif düşünce yapısına sadık kalmak gereklidir. Burada, hayatınız boyunca karşılaştığınız başka zorlu durumları başarıyla atlatmanızı sağlamış iç enerjinize, yaratıcılığınıza ve cesaretinize tekrar ihtiyaç duyacaksınız.
İş sahibi olduğunuz hayat tarzını bırakmış olmak, size bugüne kadar belki de pek düşünmediğiniz başka faaliyetlerle karşı karşıya getirecektir. Etrafınızdaki destek sisteminin daha çok farkına varacak ve ondan en fazla nasıl yararlanabileceğinizi düşüneceksiniz. Şimdiye kadar bir kuruma ve dolayısıyla da hazır bir destek sistemine aittiniz. Şimdi ise kendi destek sisteminizi oluşturma ihtiyacındasınız.
Eski, oturmuş destek sisteminizdeki bu kesilme bazı güçlü duygular doğurabilir: Şok, kızgınlık, belirsizlik, kendinden şüphe etme, korku ve diğer çeşitli negatif duygular. Farklı kişiler, farklı zamanlarda bu duyguların farklı bir karışımını yaşarlar ve bu duygular değişkenlik gösterir, tekrarlanır.
Öte yandan, şirketin size karşılamaya ya da kabullenmeye zorladığı ve işinizden beklediğiniz memnuniyeti sağlayamadığınız bazı durumlardan da kurtulmuş olabilirsiniz.
Tüm bu duygular normal ve mantıklıdır. Siz insansınız. Duyguların farkında olmak ve duygulara başvurmak sağlıklıdır. Ancak, uzun bir süre için duyguların devreye girmesine izin vermek veya duygulara gömülmek üretken değildir.
LHH/DBM’in iş bulma işlemine yaklaşımı, bu duygusal faktörleri de hesaba katar ve kişisel kaynaklarınızı ve kuvvetli olduğunuz yönlerinizi harekete geçirmenize yardımcı olur.
Kendinize uygun bir pozisyon bulmada izleyeceğiniz yaklaşım, geçmişte karşılaşmış olduğunuz diğer pek çok zorluğa benzemektedir.