blog9-1030x686

Kariyer Nedir?

Kariyer denince akla hemen “iş” geliyor. Para ve statü aracımız, eğlencemiz, hırslarımız, sıkıntılarımız, tatminlerimiz, yanlışlarımız, doğrularımız, beklentilerimiz, hayal kırıklıklarımız,,dostluklarımız, pişmanlıklarımız, geleceğimiz, kişisel gelişimimiz ve daha neler neler.
Yöneticiler iş ve işle ilgili konulara (yol dahil) harcadıkları süreyi günlük ortalama oniki saat olarak belirtiyorlar. Yedi saat uyku için ve bir saat de kişisel ihtiyaçlar için koyarsanız geriye dört saat kalıyor ki bu da hayatta diğer yapmak zorunda olduğunuz ya da yapmak istediğiniz her şey için. Bu dört saatin akşam saatlerine denk geldiğini lütfen hatırlayın.
Şimdi hayatta yapmak istediğiniz şeyleri düşünün (hatta yazın)! Bu dört saat ve biraz da hafta sonu ile bunları yapmak ne kadar mümkün? Eski yaşam modelinde yirmibeş yaşına kadar eğitim, atmış yaşına kadar iş ve atmıştan sonra da dinlenme vardı! Yeni yaşam modelinde ise her yaşta hepsini birlikte yapmak mümkün. Başarılı yöneticiler arasında yapılan bir araştırma ortak noktalardan biri olarak dengeli yaşamayı bulmuş. Bu denge unsurları özel hayat (aile, evlilik, dostlar), iş, kişisel/ ruhsal gelişim ve toplum olarak özetleniyor. Dört ayaklı bir masa gibi. Araştırmada buna ulaşmak için birçok yöneticinin önemli miktarda çaba harcadığı da yeralıyor. En çok çaba iş ile aileyi dengelemekte yaşanıyor. Muhakkak ki sağlıklı ve dengeli bir hayat bilinç ve çaba gerektiriyor.
İşte yaşanan zaman evi, evde yaşananlar da işi etkiliyor. Hayatınızdan daha fazla tat ve verim almak istiyorsanız “o” oniki saat üzerinde daha çok düşünün. Bu süreyi Sadece iş ya da mesleki kariyer olarak değil de hayatınızın diğer önemli parçalarıyla birlikte ahenkli çalışacak ve kişisel gelişiminize ve bu sayede sevdiklerize katkıda bulunabilecek bir araç olarak değerlendirin. İşi amaç olarak görürseniz, bir gün işinizi kaybederseniz ne yapacaksınız? İşinizi amaç yaptığınız için dengenin diğer unsurları kendilerini değersiz görüp hayatınızdan çekilmeye başlarsa ne olacak? Masa örneğini hatırlarsanız, tek ayak üzerinde duran bir masa olabilir mi? Teorik olarak herkesin onayladığı bu denge, benim gördüğüm kadarıyla, çok az insan tarafından uygulanabiliyor.
Kariyer yaşamın tüm unsurlarını dikkate almayı gerektiriyor. Denge, sağlık, eş ve çocukların hayattan beklentileri ve planları, ortak zamanlar, uyum (kişilik
özellikleri, motivasyon, yönetim tarzı, deneyim ve bilgi birikimi), geleceğe yönelik ailevi ve mesleki planlar, kişisel gelişim planları (mesleki ve ruhsal), hayat amacı (kişinin yaşamda ‘gerçekten ‘ne yapmak istediği). İşiniz size para sağlamanın dışında gerçek katkıda böyle bulunabilir. Yaşamın ufkunda mesleki kariyer tek başına bir amaç olamaz kanaatindeyim. Ancak kişiyi geliştiren ve olgunlaştıran etkili bir araç olabilir. Bazen istek dışı kesintiye de uğrayabilir. Küsmeden ve kızmadan geçmişi affederek yeniden ve yeniden ve yeniden başlanabilir. Oyun parkında oynayan çocuğunuz oyuncaklarla öyle bütünleşir ki parktan ayrılmak istemez. Amacı oyuncaklar olmuştur; fakat siz parkın amacını ve sonunda eve dönüleceğini bilirsiniz! Mesleki kariyeri sürdürürken yapılan her şey kişinin kendi özünü bulmasına yardımcı olur. Gerçek kariyer hayatımızın kendisidir. Amacı da kim olduğumuzu bulmaktır. ‘Kim olduğunu bilen ‘ kariyerini doğru yönlendirir. İşsiz olduğunu düşünen herkese diyorum ki: İşimiz var!
İşimiz yaşamak! Sevgiyle.

Kıvanç Ersöz
E&E Group