keader

On liderlik özelliği

Şirketlerin verimli olarak çalışması, başarılı olması için iyi yetişmiş liderlere ihtiyaç vardır. Liderler, yeni stratejileri formüle etmek ve çalışanların motivasyonlarını sağlamak bakımından son derece önemlidir. Sizler için on önemli liderlik özelliğini derledik:

 

1.Etrafındakilere ilham vermek ve motive etmek

Büyük liderler, parlak ve güçlü bir gelecek vizyonu yaratırlar. Çalışanları, bu geleceğe erişmek için motive ederler. Herkes, fark yaratmak isteyen bir şirkette çalışmayı ister. Liderler, ekibin üyelerine parçası oldukları topluluk ve müşterilerle birlikte etkili çalışabilmeleri için yardımcı olurlar.

  1. Sağlamlık ve dürüstlük

Büyük liderler dürüst, şeffaf ve sağlamdır. Söylediklerini yaparlar.

  1. Sorun çözmek ve analiz

Liderler, kurumsal sorunları çözmek için işe alınır, eğitilir ve seçilir. Pazardaki fırsatları değerlendirirler. Bu yalnızca analitik becerileri değil, ortalamanın üzerinden insan ilişkilerini de gerektirir.

  1. Son derece azimlidirler

Kimi insanlar oturup dünyanın seyrini izlemekten memnundur, kimileri ise ait oldukları kurumda fark yaratmak için gelirler. Büyük liderler sebat ederler, hedeflerine odaklanırlar, tuttuğunu bırakmazlar.

  1. Güçlü ve verimli iletişim

Büyük liderler birlikte çalıştıkları kişilerle sıklıkla ve farklı şekillerde iletişim kurarlar. Bire-bir konuşmalar, ekip toplantıları, blog, e-mail, telefon, skype tüm iletişim araçlarını kullanırlar. Büyük liderler iletişim hakkında konuşmaz- iletişim kurarlar.

  1. İlişkiler

Güven ve ilişki iş dünyasının temelidir. Bunlar olmadan işleri başarılı bir şekilde yürütmek imkansızdır. Ekibinizle, tedarikçilerle, müşterilerle, patronunuzla, sektörünüzle ilişki kurmak için her gün zaman ayırın. Liderlik yolunda mesafe kat edebilmek için güçlü ilişkiler kurun.

  1. Teknik ya da profesyonel uzmanlık

Çoğu lider belirli bir alandaki becerisiyle fark edilir, satış, muhasebe, tasarım gibi. İyi liderler, teknik ve profesyonel becerilerini zaman içinde geliştirip alanlarında uzmanlaşan ve ekiplerini yöneten kişiler arasından çıkar.

  1. Stratejik perspektif

Büyük liderlerin gelecek hakkında uzun vadeli bir vizyonu vardır. Gerektiğinde taktik kullanmakla birlikte, parlak bir gelecek için stratejik bir bakış geliştirmeye ve korumaya çalışırlar.

  1. Çalışma arkadaşlarının gelişmesine katkıda bulunur.

Kendi teknik ve profesyonel uzmanlıklarını geliştirirken, yönettikleri iş gücünün de gelişmesi için zaman ve bütçe ayırırlar. En umut vaat eden çalışanları bulmaya çalışır, onlara geleceğin liderleri olabilmeleri için gereken en iyi eğitimi sağlamaya çalışırlar.

  1. Yenilikçi

Yenilikçi olmak tüm liderler için temel bir özelliktir. Büyük liderler değişiklikleri ufukta belirdiğinde görür, kurumlarını bu değişiklikler gerçekleşirken doğru yerde konumlandırırlar.