Outplacement ve Çalışan Bağlılığı

Eskiden çok daha az yaşanan bir olay olarak görülen işten çıkarma, bugün çalışma hayatının bir parçası. Başarılı kariyerleri olan çoğu insanın mevcut işlerine son verildiği bir zamanda yaşıyoruz.

İşten çıkarmalar sanıldığının aksine, yalnızca kötüleşen ekonomik koşullar ya da maliyetleri azaltmak amacıyla yapılmıyor. Ekonomi, şirketlerin işgücü azaltmaya gitmesini etkilemekle birlikte, tek sebebi değil. Personel azaltmanın diğer sebepleri arasında, yeniden yapılanma, teknolojik gelişmeler, mevzuat değişiklikleri, (outsourcing) dış kaynaklardan yararlanma ve şirket birleşmeleri ve satın almalar var.

Şirket birleşmeleri ve satın almalar (M&A), yatırımcılar tarafından çok sevilen iki kelime olmakla birlikte, çalışanlar tepe yönetimden olmadıkları sürece endişe verici olarak karşılanıyor. Birleşmeler sonucunda birilerinin yeni başlangıçlarla karşı karşıya olduğu kesin.

İşten çıkarma, şirketlerin süreçlerinin bir parçası. Bu sürecin olumlu tarafı ise, pazarda adayları başka işlerin beklemesi ve outplacement hizmetinin iş arayanlara kariyerinin bir sonraki basamağına geçerken destek olması olarak görülebilir.

Ayrılan çalışanlarına outplacement hizmeti sunan şirketler, iş gücüne olan bağlılıklarını, yönetim değişimi, satın alma, finansal kayıpların yaşandığı dönemlerde bile göstermektedir. Bu yaklaşımın şirkette çalışmayı sürdüren insanların üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Çünkü kalan çalışanlar da daha az kişiden oluşan bir ekiple yeni sorumluluklar üstlenme durumundalardır. Outplacement ayrıca çalışanların işverene güven duymasına yol açar ve moralini önemli ölçüde etkiler.

Ayrılan çalışanlar, outplacement hizmetini aldıktan sonra önceki işverenleriyle ilgili olarak diğerleriyle konuşurken, internette, sosyal medyada, ,iş arama sitelerinde daha olumlu bildirimlerde bulunurlar. Outplacementın ana motivasyonu ayrılan çalışanlara hak ettikleri saygıyı göstererek, yeni iş arayışlarında destek olmak olsa da, kalan çalışanların da şirket içindeki ilişkilerinin güçlendirilmesi ve bağlılıklarının artırması konusunda önemli bir etkisi vardır.

Eski çalışanları tarafından olumlu olarak değerlendirilen şirketlerin marka imajının korunmasının yanı sıra, şirket hakkında pozitif izlenim edinen yeni yeteneklerin de şirkete doğru yönelmesi sağlanmış olur.

 

Defne Akman